Voorraadverplichting

slider 1
Minimumvereisten aan voorraadvorming:

Voorraadverplichtingen

De voorraadverplichtingen van de IEA en de EU zijn gebaseerd op de netto import uitgedrukt in Kton. De IEA en de EU hanteren nu dezelfde regels.  De nationale strategische olievoorziening is gebaseerd op een niveau van minimaal 90 dagen netto import. Als gevolg van de invoering van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 houdt het bedrijfsleven (raffinaderijen en handelaren) ongeveer 20 % aan, terwijl de verplichting van COVA bestaat uit het verschil zijnde 80 %.

Comments are closed.