Tickets

operationeelCOVA bereikt zijn primaire doelstelling door middel van het onderhouden van fysieke voorraden en ‘tickets’. Binnen de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 heeft COVA het recht contracten af te sluiten met derden voor het, op verzoek van COVA, leveren van fysieke olieproducten tegen de dan geldende markttarieven.

Daarnaast hebben alle andere partijen die vallen onder de Nederlandse verplichting van olievoorraadvorming, zoals raffinaderijen, importeurs en andere eenheden die actief zijn op de markt voor olieproducten het recht behouden om aan hun voorraadverplichtingen te voldoen door dergelijke contracten af te sluiten.

Comments are closed.