Structuur

slider 1
COVA is een non-profitorganisatie die vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Overeenkomstig de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 moeten de statuten en reglementen van COVA worden vastgesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat,  die tevens zijn goedkeuring moet geven aan de jaarlijks begroting en aan het jaarverslag.

De leden van COVA’s Bestuur worden aangewezen door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De directeur, aangesteld door het Bestuur, is verantwoordelijk voor het dagelijks management van COVA en voor de implementatie van het beleid zoals dat is goedgekeurd door het Bestuur. Dit resulteert in een onafhankelijke positie op de Nederlandse markt. Bij COVA zijn naast de directeur een aantal medewerkers werkzaam op het gebied van Financiën, Operations, Strategie, Control, Voorraadadministratie, IT, Kennisbeheer en het Secretariaat.

Comments are closed.