Over COVA

slider 1
Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)

De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) is de centrale, onafhankelijke, organisatie die in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat, strategische olievoorraden voor Nederland aanhoudt.

COVA draagt zorg voor de aankoop, verkoop en opslag van ruwe olie en olieproducten volgens de voorwaarden die zijn opgesteld door het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de Europese Unie (EU).

De doelstelling van COVA is het aanhouden van de door de heersende wetgeving opgelegde hoeveelheden verplichte voorraden ruwe olie en olieproducten tegen zo laag mogelijke kosten.

COVA is een stichting, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2, artikel 15-22 van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 (Stb. 2013, 15).

COVA: Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

Telefoon :+31 10 413 47 40
E-mail : cova@cova.nl

Geef een reactie