Opslagbeleid

operationeel
COVA streeft ernaar om voornamelijk op de Nederlandse markt aan haar verplichting te voldoen. Diesel/gasolie en benzine worden daarom hoofdzakelijk in Nederland opgeslagen. COVA heeft hiervoor opslagcontracten met diverse terminals door heel Nederland maar maakt daarnaast ook gebruik van opslagmogelijkheden in België.

Ruwe olie wordt zowel in het binnen- als in het buitenland opgeslagen. Een gedeelte van de Nederlandse ruwe olie is opgeslagen in zoutmijnen in Noord-Duitsland omdat dit aanzienlijk goedkoper is dan opslag boven de grond.

Er bestaan in de Wet op Voorraadvorming of in de bilaterale overeenkomsten geen beperkingen aangaande de omvang van de in het buitenland aan te houden voorraden zolang de betreffende bedrijven voldoen aan de voorwaarden van de voorraadwetgeving.

COVA werkt samen met verschillende partners voor opslag om ervoor te zorgen dat de opslag tegen de laagst mogelijke kosten en concurrerende prijzen geschiedt. COVA bezit zelf geen opslagfaciliteiten. Door aanbestedingsprocedures sluit COVA contracten af met marktorganisaties die betrokken zijn bij de handel van ruwe olie en olieproducten.

Comments are closed.