WNT

slider 3

COVA is op grond van haar status als ‘Rechtspersoon met een wettelijke taak’ onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) opgenomen in het WNT-register, en is dientengevolge gehouden deze gegevens openbaar te maken. De WNT gegevens maken integraal onderdeel uit van de financiële jaarstukken van COVA waarover een accountantsverklaring is afgegeven. De WNT-gegevens van COVA vindt u hier.

Comments are closed.