2013

Op 1 april 2013 wordt de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 van kracht ter vervanging van de wet van 2001. Met deze wet is de Europese Richtlijn 2009/119/EG geimplementeerd. Dit betreft onder andere een wijziging in de voorraadverplichting voor olieproducten.

De verplichtingen voor voorraadvorming waar de betreffende marktpartijen zich volgens de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 aan moeten houden, worden tevens gewijzigd van 5% naar 12% van hun netto uitslag naar de binnenlandse markt met een drempel van 100.000 ton, hetgeen een gedeeltelijke verschuiving van de voorraadplicht van COVA naar het bedrijfsleven inhoudt.

profiel_10

Comments are closed.