2001

Op 1 april wordt de Wet Voorraadvorming Aardolieproducten 2001 van kracht en vervangt daarmee de wet van 1987. Een belangrijke verandering van de wet van 2001 is dat COVA het recht krijgt zijn hoofddoelstelling te bereiken door contractuele regelingen – ‘tickets’ – met derden aan te gaan om tot het einde van een dergelijk contract op verzoek van COVA fysieke olieproducten te leveren. De mogelijkheid voor COVA om deze ticketcontracten aan te gaan, in feite optierechten op voorraden die door derden worden aangehouden, resulteert in een verbeterde efficiency en uiteindelijk in een verlaging van de kosten van COVA.

profiel_06

Comments are closed.