1987

In 1987 wordt de Wet Voorraadvorming Aardolieproducten van 1976 aangepast om een door de overheid aangestuurd agentschap mogelijk te maken. De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) vervangt daarmee het interim-agentschap ICOVA.

COVA neemt, namens en volgens de richtlijnen van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, dat gedeelte van de nationale olieopslagverplichting op zich waaraan de Nederlandse olie-industrie niet kan voldoen. COVA stelt zich ten doel aan deze verplichting te voldoen tegen de laagst mogelijke kosten.

profiel_09

Comments are closed.