1978

Op 7 september 1978 wordt het interim-agentschap Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (ICOVA) opgericht om te voldoen aan de opslagverplichtingen van de Nederlandse olie-industrie. Sinds de oprichting van ICOVA wordt er een toeslag geheven op het houden van voorraad. Deze heffing komt voort uit de Wet Voorraadvorming Aardolieproducten en is vastgesteld per 1000 liter benzine, diesel en gasolie. De voorraadheffing wordt gebruikt om de operationele kosten en financieringslasten van ICOVA te dekken.

profiel_03 profiel_02

Comments are closed.