1976

In 1976 wordt de Wet Voorraadvorming Aardolieproducten aangenomen om in Nederland de verplichting voor olievoorraden in te stellen. Deze Wet stelt dat bedrijven die olieproducten verhandelen op de Nederlandse markt, verplicht zijn strategische noodvoorraden aan te houden. Deze moeten overeenkomen met een bepaald percentage van de volumeomzet voor binnenlands gebruik van het jaar ervoor van de voorraadplichtige. Exporten worden niet meegeteld in de totale handelshoeveelheid. Daarnaast stelt de Wet dat de verplichting tot opslag gedeeltelijk of geheel kan worden overgenomen door een derde, aangewezen door de minister van Economische Zaken. De oorspronkelijke opslaghouder wordt op die manier van zijn verplichting ontheven.

profiel_08-1 profiel_07

Comments are closed.