Links

linksWelkom op de linksectie van COVA. U vindt hier informatie en links naar websites die voor u interessant kunnen zijn.

Strategische olievoorraad

Per 1 april 2013 is de nieuwe Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 (Wva 2012) van kracht geworden. Hierin staat precies beschreven hoe Nederland zorgt voor een strategische olievoorraad. Deze wet is gebaseerd op de  Europese richtlijn 2009/119/EG voor olievoorraden.

Internationaal Energie Agentschap (IEA)

Verplichte voorraadvorming – internationaal

Alle geïndustrialiseerde landen die lid zijn van OESO hebben een verplichte olie noodvoorraad.
Namens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs de leiding over het toezicht. Het IEA is in 1973 opgericht naar aanleiding van de eerste oliecrisis. Het IEA telt momenteel 28 lidstaten. Nederland is een van de oprichters van het IEA. De belangrijkste regels van het IEA verplichten de lidstaten tot het aanhouden van een voorraad op het niveau van 90 dagen van de netto import en tot het ondernemen van actie bij noodvoorzieningen in crisissituaties. Het IEA controleert in hoeverre de lidstaten aan de voorraadverplichting voldoen. Daarnaast houdt het IEA zich bezig met het opzetten van statistieken en marktanalyses via diverse kanalen.

Verdere informatie: Rijksoverheid

Comments are closed.