Acomes

links

Annual Coordinating Meeting Entities Stockholding (ACOMES)

(Jaarlijkse coördinatievergadering van voorraadorganisaties)

ACOMES is een vergaderend orgaan van Europese, Aziatische en Amerikaanse organisaties en agentschappen voor verplichte voorraadvorming. Deze bediscussiëren en vergelijken de praktische aspecten van verplichte voorraadvorming. Het gaat daarbij om technische, organisatorische en financiële aangelegenheden van algemene aard.
De meeste deelnemende organisaties en de systemen voor verplichte voorraadvorming zijn georganiseerd in zeer uiteenlopende structuren die vooral worden beïnvloed door hun eigen wetgeving.

ACOMES deelnemers die voorraad aanhouden: (Land en agentschappen)

Austria (ELG) France (SAGESS) Poland (ARM)
Belgium (APETRA) Germany (EBV) Portugal (ENMC)
Bulgaria (SASRWTS) Hungary (HUSA) Slovak Republic (ZRSBR)
Croatia (HANDA) Ireland (NORA) Spain (CORES)
Cyprus (COSMOS) Italy (OCSIT) Switzerland (CARBURA)
Czech Republic (SSHR) Israel (MNA) United States (DOE)
Denmark (FDO) Japan (JOGMEC)
Estonia (OSPA) Korea (KNOC)
Finland (NESA) Malta (MRA)

Comments are closed.